Privacy

Wij zijn Topwijf, een winkel die online kleding verkoopt.
Daarom verzamelen we net genoeg gegevens van je om jouw de juiste Topwijf kleding te kunnen bezorgen, te laten weten wanneer er promoties zijn en je op de hoogte te houden van al het leuke in onze winkel.

We geven je smaakvolle aankoopgeschiedenis niet door aan inlichtingendiensten, maar lees gerust nog even zelf de details na hieronder.

Brand Central Station bv, gevestigd te A. Stocletlaan 228, 2570 Duffel, Belgium, met online shop topwijf.com (hierna wij, of ons)

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
topwijf.com

A. Stocletlaan 228
B-2570 Duffel
Belgium

info@topwijf.com

033693200

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brand Central Station bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omdat u interesse hebt getoond in ons aanbod door een aankoop te doen of u in te schrijven voor de nieuwsbrief- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Google Analytics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Wij verwerken uw gegevens op grond van contractuele verplichtingen.
We gebruiken uw adres- en betalingsgegevens omdat u wil dat uw pakje van Topwijf bij u aankomt.
U geeft aan door bij ons producten te kopen of een klantenkaart te gebruiken dat u interesse hebt in onze producten.
Wij vinden daarom dat wij u op de hoogte mogen houden van aanbiedingen via onze nieuwsbrief en mailings.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Brand Central Station bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
U kan ten allentijde uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Brand Central Station bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld om een pakje te versturen of een betalingsopdracht af te handelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Brand Central Station bv gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Brand Central Station bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@topwijf.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.
Dit ter bescherming van uw privacy. Brand Central Station bv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Brand Central Station bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Brand Central Station bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@topwijf.com.